กลับไปหน้าแรก เกี่ยวกับ THETHAILAW ติดต่อสอบถาม กับ ทีมงานพัฒนา THETHAILAW
 
 
จะสื่อกฎหมายไทย ผ่าน thethailaw ด้วยความตั้งใจและจริงใจ จากทีมงานพัฒนา thethailaw.com
   
 
 
1. ที่มีใน หน้านี้
 
     
2. ค้นหารายชื่อจาก สนธิสัญญา
 
     
3. นิยาม ความหมาย
สนธิสัญญา pact;treaty
สนธิสัญญา น. หนังสือสัญญาที่สําคัญยิ่งและทําเป็นตราสารสมบูรณ์ แบบ,ความตกลงระหว่างประเทศ; หนังสือสัญญาที่ทําขึ้น ระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป. (อ. treaty)
  แหล่งข้อมูล http://rirs3.royin.go.th
   
4. สนธิสัญญา ประกาศล่าสุดวันที่
  ประกาศการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ในคดีอาญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐอิสราเอล 25.11.41 อ่าน
  ประกาศ ขยายการใช้บังคับสนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2480 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย 19.09.93 อ่าน
  ประกาศ ขยายสนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ 19.09.93 อ่าน
  ประกาศ ใช้สนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 12.09.93 อ่าน
  เอกสารโต้ตอบในการลงนามสนธิสัญญาไม่รุกรานกัน กับ ฝรั่งเศส (เพิ่มเติม) 09.07.83 อ่าน
  สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ 13.08.54 อ่าน
  หนังสือสัญญา ระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 23 มีนาคม รัตนโกสินทร์ ศก 125 07.07.50 อ่าน
   


 
 
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
    อ่าน
 
   
 
 
 
 
         
ทั้งหมดบนเวปไซต์นี้ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดย thethailaw.com Powered By Kodmhai.com
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แวะมาเยี่ยมเยือน Contact us thethailaw@gmail.com ปรับปรุงล่าสุดวันที่